Vezetőség

Barlay Bence
igazgató
 
Lőrincz Éva
oktatási igazgatóhelyettes
 
Kováts Beatrix
nevelési igazgatóhelyettes
 
Turócziné Pesty Ágnes
szervezési igazgatóhelyettes
pestyagi@gmail.com
 
 
 
Dr. Hujterné Bekő Ida
gazdasági vezető
 
 
Kántor Zoltán
létesítményvezető

Forintos Miklós
műszaki vezető
Szeróvay Andrea
üzemeltetési vezető