A könyvtárhasználat szabályai

 
A könyvtárhasználat rendje

A kabátodat, táskádat kérjük, tedd le a bejáratnál!

Étel vagy italt behozni és a könyvtárban elfogyasztani – az állomány védelme érdekében – tilos!

A könyvtár berendezési tárgyai – beleértve a babzsák foteleket is – csak a könyvtáros-tanár jóváhagyásával mozdíthatóak el. Távozáskor rendezd vissza a bútorokat, párnákat a helyükre! Óvjuk eszközeinket!

A mobiltelefonok használatára az iskola házi rendjében foglaltak érvényesek a könyvtárban is!

Kérjük, hogy a játékokat használat után tegyétek vissza a helyére!

A polcról levett szakkönyveket nem kell visszatenned, hagyd nyugodtan az asztalon!

A könyvtár rendjének és tisztaságának megőrzése mindannyiunk feladata!

A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést, a csend megtartását. Hangoskodással ne zavarj másokat!

Számítógép-használati szabályok

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket csak az iskolai feladatok elvégzéséhez használhatod:

gyűjtőmunkához, versenyfeladatok megoldásához anyagot gyűjthetsz,

                   más könyvtár online adatbázisában böngészhetsz,

                   szöveget szerkeszthetsz,

                   prezentációt készíthetsz,

                   a kész anyagot külső adathordozóra mentheted.

Ezek a számítógépek nem játékra szolgálnak!

A számítógépek használatát a könyvtáros felügyeli és ellenőrzi.

A számítógép épségéért anyagi felelősséggel tartozol!

Programot a gépre telepíteni tilos!