Osztályozó vizsgák NAT 2020

Kiegészítés az idei tanév április 22-23-i nyelvi osztályozó vizsgáihoz

 

A 11-12.évfolyamon az idegen nyelvi osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

Az írásbeli vizsgarész 60 perces feladatsor megoldását jelenti, amely követi az érettségin szokásos feladattípusokat, azaz nyelvhelyesség, olvasott szövegértés és íráskészség.

A szóbeli vizsga 10-15 perces, amely tartalmazza a hallott szöveg értését is, valamint önálló témakifejtést kép segítségével, vagy szituációs feladatot, vitát párbeszéd formájában.

A két vizsgarész értékelési aránya: 60%-40%

Az írásbeli dolgozatok értékelése egységes táblázat alapján a következő:

jeles

100-85%

84-70%

közepes

69-55%

elégséges

54-40%

elégtelen

40% alatt