A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium bővítése

 
Tájékoztató a tovább gomb után.


A Zirci Ciszterci Apátság közleménye:

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium bővítése

Magyarország Kormánya több ütemben biztosított forrást a gimnázium bővítésére. A 2017. évben biztosított forrás alapján indult meg a gimnázium testnevelési kapacitásainak bővítését célzó tervezési folyamat. Ennek a feladatnak az elvégzésével a jelentős közületi épülettervezési tapasztalatokkal rendelkező Óbuda Építész Stúdió Kft.-t bízta meg a fenntartó Zirci Ciszterci Apátság.

A tervezési folyamat során – többváltozatú tervek vizsgálata alapján – a kétszintes sportkomplexum megvalósítása mellett döntött a fenntartó. A tervezés során a racionális területfelhasználás mellett szempont volt, hogy a gimnázium épületéből valamennyi testnevelési funkció átkerüljön az új épületbe.

Figyelemmel arra, hogy a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának 2018 tavaszán hatályos szabályozási terve nem tette lehetővé a sportkomplexum engedélyezését, ezért az Újbuda Önkormányzatával megindult egyeztetés alapján 2018. szeptember hónapban módosításra került a szabályozási terv, amelynek alapján 2019. január hónapban már jogerős építési engedéllyel rendelkezett a fenntartó a sportkomplexum megvalósítására.

Ezzel párhuzamosan a fenntartó a MATA-DÓR Architektúra Kft.-t bízta meg a gimnázium belső terei átalakításának megtervezésével. Az építésziroda 2019. március hónapban jogerős építési engedélyt szerzett a beruházás megvalósítására.

A fenntartó az elkészült tervek alapján a gimnáziumnak olyan komplex fejlesztését kívánja megvalósítani, amely a gimnázium oktatási színvonalának emelését célozza. Ennek része új oktatási terek, tantermek kialakítása, a könyvtár méltó elhelyezése, az étkezési kapacitás érdemi növelése az ebédlő áthelyezésével, valamint a mindennapi testnevelés minőségi feltételeinek megteremtése.

A gimnázium belső tereinek átalakításával a gimnázium nyolc új tanteremmel bővül, amelyek mind a korszerű csoportbontás elvén alapuló oktatást, mind pedig a gimnázium legfiatalabb tanulóinak egy szinten történő elhelyezését lehetővé teszik.

A beruházás megoldást nyújt továbbá a szűkös ebédlői kapacitás bővítésére is, ugyanis a meglévő egyablakos kiszolgálás helyett a jövőben kétablakos kiszolgálás valósulhat meg. Ennek során a jelenlegi ebédlő a nagy tornaterem helyére költözik át, a földszinti öltözők helyére pedig a megújult konyha kerül.

 

 


A jövőben a könyvtár az első emeleti kis tornaterem és kondicionálóterem helyére kerül, kibővülve, ezzel az első emelet keleti és északi szárnya csendes tereket nyújt a könyvtárlátogatók, valamint a tantestület számára. 


 

 

 

A beruházás legérdemibb része, a sportkomplexum, a jelenlegi műfüves focipálya helyén kap helyet, megtartva a kültéri kézilabdapályát, amely – a sportkomplexum méretei miatt – a Villányi útig fog kiérni. 

A sportkomplexum a korszerű testnevelési irányelvek figyelembevételével – a fenntartó tudatos döntése szerint – számos olyan testnevelési és sportolási funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a testkultúra minden diák egyéni képességeihez igazodó fejlesztését.

A sportkomplexum külső borításán a ciszterci rend címere köszön vissza a díszbeton burkolatokon, amelyek várhatóan gondozásmentes felületet biztosítanak az épület teljes élettartama idejére.

A sportkomplexum földszintjén 180 négyzetméteres szertornafelület kerül kialakításra, amelynek része egy 7,5 méter széles és 7 méter magas falmászófelület is, továbbá ezen a szinten helyezkedik el a diák sportversenyek megrendezésére alkalmas 570 négyzetméteres kosárlabdapálya, amely természetesen két részre is osztható a kisebb csoportos testnevelésórák megtartása érdekében. A földszinten található továbbá egy 70 négyzetméteres kondicionálóterem, szertár, testnevelő tanári szoba, elsősegélynyújtó hely, valamint öltözők. Figyelemmel arra, hogy a sportkomplexum szabadbelmagassága minden labdasportfelület tekintetében 7,5 méter, ezért a földszinti szertár, kondicionálóterem és öltözők fölött egy további szint létesül, ahol egy osztható 140 négyzetméteres testkultúraterem, valamint további öltözők kerülnek elhelyezésre. 


A sportkomplexum legfelső emeletén kerül kialakításra egy 1200 négyzetméteres kézilabdapálya, amely -- a jelenlegi szabadtéri kézilabdapálya méreteivel és kifutóival egyezően – alkalmas bajnoki, diákolimpiai mérkőzések megtartására, különös tekintettel arra, hogy ezen a szinten található a 150 fő befogadására alkalmas lelátó. A kézilabdapálya területe további három részre bontható automatizált függönyök segítségével. 

 

A külső sportterületek tekintetében a gimnázium egy nagyméretű kézilabdapályával továbbá két kosárlabdapályával fog rendelkezni. 


A fenntartó a beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. november 4-én vállalkozási szerződést kötött a nyertes ajánlatot tevő Horváth Építőmester Zrt. és Possibuild Kft. alkotta konzorciummal.

A konzorcium a vállalkozási szerződés alapján 24 hónapos kivitelezési és további 3 hónapos, a használatbavételi engedély megszerzésére vonatkozó határidővel köteles a beruházást megvalósítani.

A teljes beruházás a fentiek alapján várhatóan 2022. február hónapban fejeződik be.

 

2019.12.01