Diákszövetség, közgyűlés, 2016. nov.

M e g h í v ó   k ö z g y ű l é s r e

 

A Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya (CDBO) elnöksége 2016. november 14-én hétfőn délután 17 órára rendkívüli közgyűlést hív össze a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Tükörtermébe.

A közgyűlés egyetlen napirendi pontja: Az Alapszabály módosítás Budapesti Törvényszék által megkívánt kiegészítésének megtárgyalása és elfogadása.

A határozathozatalhoz a tagok 50%-ának megjelenés szükséges. Határozatképtelenség esetén a rendkívüli közgyűlést aznap 18 órakor tartjuk meg.

Kérjük a tagok szíves megjelenését.

 

Budapest, 2016.10.21.                      

 

                                       a CDBO elnöksége nevében

                                                                                  Dr. Visontai József

                                                                                         ügyvezető elnök