SZENTIMRE100 konferencia és szentmise, 2023. november 4., szombat

SZENTIMRE100 konferencia és szentmise, 2023. november 4., szombat

Éltető közösség a Szentimreváros szívében – Konferencia a százéves budai plébániáról - Magyar Kurír, 2023. november 5.
Erdő Péter bíboros a jubiláló budai plébánián
Magyar Kurír, 2023. november 5.  

 

 
  
 

Szent Imre Plébánia 100 konferencia
2023. nov. 4.
helyszín: Szent Imre Gimnázium díszterme

 

10:00-10:10 Köszöntőt mond Szkaliczki Örs O.Cist. plébános

10:10-11:00 I. szekció:

Az alapítás évei (1917 és 1923) és a plébánia két világháború közti története
Szekcióvezető: Gárdonyi Máté

Halász Tibor: „Az Ön munkálkodásával ehelyütt valóságos történelem    kezdődik.” – A Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia alapítása

Klestenitz Tibor: Az építkezés kora – A budai ciszterci plébánia története a Horthy-korszakban

11:00-11:50 II. szekció

A helyszín, a Szentimreváros és az épített környezet
Szekcióvezető: Entz Géza

Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula építészete a budai ciszterciek szolgálatában – A Budai Szent Imre-templom

Földváry Gergely: Egy új városrész születése a Gellérthegy árnyékában – Szentimreváros létrejöttének és fejlődésének története

11:50-12:10 Kávészünet

12:10-13:20 III. szekció

1945 után: szűkülő mozgástérben és a diktatúra szorításában
Szekcióvezető: Fejérdy András

Hegyi Károly: Túlélés és kiútkeresés – A vallásoktatás és a közösségformálás lehetőségei a kommunista diktatúra kiépülésének éveiben

Soós Viktor Attila: Élet a ciszterci „romokon” – A Szent Imre plébánia a pártállam szorításában

Cúthné Gyóni Eszter: A „Fekete Hollók”-tól a beatmisékig – A hitélet és az ifjúságpasztoráció korlátozása a Szent Imre plébánián az 1960-as és az 1970-es években

13:20-14:30 Ebédszünet

14:30-15:40 IV. szekció

A vallásgyakorlás lehetőségei a diktatúrában
Szekcióvezető: Várszegi Asztrik

Wirthné Diera Bernadett: A plébánia és a hívek a Kádár-korszakban – A vallásgyakorlás formái 1961 után

Bögre Zsuzsanna: A plébánia és a kápolnák közötti kapcsolatrendszer emlékezete a ’60-as évektől a rendszerváltásig

15:40-16:30 V. szekció

A rendszerváltás és az azóta eltelt évtizedek
Szekcióvezető: Erdődy Gábor

Gianone András: A ciszterciek visszatérése és a rendszerváltás új lehetőségei

Szkaliczki Örs O.Cist.: A plébánia működése a jelenkor kihívásai közepetteA konferencia után, a Szent Imre-templomban

17:30-tól rózsafüzért imádkozunk Erdő Péter bíboros úr vezetésével, majd

18 órakor ugyancsak bíboros úr mutatja be az ünnepi szentmisét.

2023.10.26