Tanári kar

 A tanári kar letölthető listája a 2018 2019-es tanévre vonatközóan
 
 
Barlay Bence
német nyelv, történelem
igazgató
Lőrincz Éva
matematika
oktatási igazgatóhelyettes
Kováts Beatrix
angol nyelv
nevelési igazgatóhelyettes
Turócziné Pesty Ágnes
matematika
szervezési igazgatóhelyettes
Szkaliczki Örs O.Cist.
hittan
spirituális vezető 
11.a osztályfőnök
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika, gépírás
12.a osztályfőnök
 
 
 
 
Bakody Lívia
pszichológus
 
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, napközi
Bocska Ágnes
angol és francia nyelv
 
 
 

 
Csanády Soma
kémia, biológia
 
 
Csizy Judit
fizika, életvitel
 
Csombó Emese
matematika
 
Damokos Attila
mozgókép- és médiaismeret
 
dr. Eigner Judit
könyvtárostanár
 
Ellenriederné Molnár Éva
matematika

Fábián Attila
éne-zene
11.b osztályfőnök
Fábián Eszter
angol nyelv
7.a osztályfőnök
Fancsovitsné Böjtös Zsuzsanna
földrajz
 
 
Flórián Rita
testnevelés
 
Gálné Palágyi Erzsébet
matematika
Gerencsér Borbála
olasz nyelv, matematika
dr. Gianone András
francia nyelv, történelem
Gruber Ildikó
kémia, biológia, természetismeret, életvitel, német nyelv
 
Hegedűs Szabolcs
ének-zene
 
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika, gépírás
Illyés Erika
történelem, latin, dráma
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom

dr. Kerkápoly Anikó
fizika
 
Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv
Koczka Edit
testnevelés, napközi
 
Kolek István
hittan
12.c osztályfőnök
Kollár Andrea
német nyelv, francia nyelv
9.b osztályfőnök
Kollárné Michelberger Ágnes
angol nyelv
 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtáros tanár
Korossy-Khayll Márta
testnevelés, gyógytestnevelés
6b osztályfőnök

 
Kotschyné B. Anna Mária
angol nyelv
8.a osztályfőnök
Kovács Norbert
testnevelés
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv
9.a osztályfőnök
Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika, életvitel
10.a osztályfőnök
Kudari Enikő
latin nyelv, latin örökségünk
 
Lakatos Máté
történelem
10.d osztályfőnök
Lebbenszki Éva
biológia, kémia, természetismeret
 
Makk Zsófia
angol nyelv
 
Marsai Csaba
német nyelv
5.c osztályfőnök


Matlák János
testnevelés
Mészáros Éva
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
12.b osztályfőnök
dr. Meszéna Zsoltné
angol nyelv
 
 
Mig Balázsné
matematika, informatika, gépírás
12.d osztályfőnök
Mihályi Anikó
magyar nyelv és irodalom
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom
 
Náray-Szabó Ágnes
olasz nyelv
 
Nényei Pál
magyar
Olajos Balázs
német nyelv, informatika
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv

Ortutay Romola
olasz nyelv
Őry Ágnes
testnevelés
Perczel Anna
magyar nyelv és irodalom, filozófia
 
Perczel Tamás
biológia, kémia, hittan

Rimóczi Anna
matematika
 
Rónaszéki Orsolya
német nyelv
 
dr. Rubovszky Péter
történelem
10.b osztályfőnök
Schubert Tamás
magyar nyelv és irodalom
11.d osztályfőnök
 
Schulek Dávid
testnevelés
 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol nyelv, német nyelv
7.c osztályfőnök
Szalay Gabriella
rajz
Szalay József
rajz, művészettörténet, média-mozgókép
Szegeczky Tibor
fizika
 
Szeredi Ambrus Noémi
vizuális kultúra
 
Szijártó Márton
testnevelés
8.b osztályfőnök
Szijártó Mátyás
testnevelés
 
Szőnyi Gergely
magyar nyelv és irodalom, hittan
5.a osztályfőnök
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, kémia, természetismeret, életvitel
7.b osztályfőnök
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés
 
Thaler Adrienn
életvitel, matematika, fizika
 
Topolovszki Ildikó
biológia, informatika, gépírás
Török Csaba
matematika
5.b osztályfőnök
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv
Valaczka Ágnes
matematika
 
Várday Gergely
földrajz, életvitel
 
Vas Zoltán
hittan
8.c osztályfőnök
Vasdinnyey Miklós
német nyelv, francia nyelv
9.d osztályfőnök
Wendler Andrea
német nyelv
6.c osztályfőnök
Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika
6.a osztályfőnök