Első nyelvvizsga visszatérítése


A nyelvvizsga díját 2018. január 1-jétől a 35. évüket be nem töltött fiataloknak térítik meg utólag, az adott évre érvényes minimálbér 25 százalékának megfelelő összeghatárig, azaz 2018-ban 34 500 forintig.
A visszafizetés az első sikeresen teljesített komplex középfokú (B2) nyelvvizsgára vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára, valamint a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgára vonatkozik.
 
Az igény benyújtása a Magyar Kincstár honlapján.
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/nyelvvizsga_tamogatas_szamlaigenyles