Beiskolázás, felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

 Tájékoztatás a honlapon.  A felvételi tájékoztató ide vonatkozó része a tovább gomb után. (Határidő: febr. 18.)


 
 

A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

 

A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: 2019. február 18. (hétfő).

A 4 évfolyamos képzésre jelentkezők tanulói jelentkezési lapját az általános iskola továbbítja a gimnáziumnak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

A 8 évfolyamos képzésre készülők – az előírások szerint - jelentkezési lapjukat önállóan juttatják el a gimnáziumhoz, illetve az adatlapot a győri Felvételi Központba.

A jelentkezési lapot elektronikus módon kell kitölteni regisztrációt követően az Oktatási Hivatal felületén, és kinyomtatva, aláírva kell benyújtani gimnáziumunkba. A korábbi tapasztalatok alapján kérjük, a felvételi dokumentációt lehetőleg személyesen nyújtsák be 2019. február 18. 15:30-ig a titkárságon (a postai úton feladott jelentkezéseket több alkalommal csak késve kaptuk meg).

 

Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. 

 

 

 

A Szent Imre Gimnáziumba való jelentkezéshez az iskolába benyújtandó dokumentumok

 

1. Tanulói jelentkezési lap

2. A tanuló általános iskolai eredményeit igazoló dokumentum:

8 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén: 3. év végi bizonyítványának és a 4. félévi értesítőjének másolata, valamint a 4. osztályos tájékoztató füzet teljes másolata

 

4 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén: 7. év végi és a 8. félévi értesítőjének másolata

3. Fényképes motivációs levél: kérjük a szülők által írt motivációs levélben bemutatni a jelentkező tanuló

         a) családi környezetét

         b) hitéleti gyakorlatát

         - egyházközségi hovatartozását

         - hitoktatásban való részvételét

         - közösségi hovatartozását (pl. cserkészet, Regnum)

- amennyiben nincs megkeresztelve, indokolja szándékát, hogy miért szeretné iskolánkba járatni gyermekét

c) érdeklődési körét és eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

4. Keresztlevél: kérjük a jelentkező olyan keresztlevelének másolatát csatolni, amelyre rávezették, hogy milyen további szentségekben részesült. (Egyházi ajánlást nem kérünk.)

5. Az „értékelő lap” másolata

 

Beadási határidő: 2019. február 18. (hétfő), a dokumentumok a titkárságon adhatók le a következő időpontban: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 óráig

 


Postai feladás esetén a bélyegző febr. 18-a (vagy korábbi) dátumú lehet csak.


 
2019.02.09